kabdalisstugby.se
Mängdrabatt
10% RABATT
Vid bokning av 3 nätter
eller fler.
Steinar 070-6103007 | Susanne 070-6264059
Events! för st�rre grupper
Vi ordnar t.ex. skotrar, skidutrustning, vinprovning, kickoffs, kurser, m.m.

Vill du se filmen i b�ttre kvalit�? Klicka här för h�gre kvalit�.

Längdskidåkning vid Blåfjell

Längdskidåkningen vid Blåfjell, Kåbdalis är mycket bra. Kuperad terr�ng med h�ftig stigning i toppsp�ret erbjuder utmaningar för den erfarna t�vlings�karen men har även en mildare sida som passar bra för motionisten. Skidsp�ren utg�r strax nedanf�r stuga 6. Samtliga sp�r är preparerade med pistmaskin och sp�rsl�de. Den preparerade ytan är så bred att du kan �ka s�v�l klassiskt som skating.
Elljussp�ret är en 1,7 km slinga i anslutning till anl�ggningen som l�per genom vacker tallskog. Den inneh�ller inga kraftigare stigningar eller utf�rsl�por.
L�ngsp�ret är ett 9 km l�ngt sp�r som startar på toppen och tar dig in i vildmarken. Genom att �ka upp med liften har du 215 meter h�rliga utf�rsl�por med dig!.
Alternativet 2 är att du saxar på skidorna upp till toppen och då blir det 11 km.
Alternativet 3 är en tur till toppen fram och �ter som då blir 18 km.
H�gh�jdssp�ret uppe på toppet är 2 km och �ppnar tidigare på s�songen n�r sn�n lagt sig i slutet av oktober.

© 2008 Nordic Creative Investment AB